OGŁOSZENIE NR 3 - ROZSTRZYGNIĘTE

 

POWRÓT

 

 

I

    INWATER Sp. z o.o.
    Systemy Uzdatniania Wody
    ul. Szarych Szeregów 29
    60-462 Poznań
    oddział
    Tomaszów Mazowiecki
    ul. E. Orzeszkowej 35-37
    tel. (61) 842 97 69
    fax (61) 842 97 26
    e mail: inwater@inwater.com.pl
 
 
            Firma Inwater sp z o. o. znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6: rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, nr konkursu RPLD.03.06.00-3/11, nr złożonego wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-824/11 dnia 29.08.2011
Tytuł projektu: „Innowacyjne technologie w procesach uzdatniania wody”
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Inwater sp z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.
              
               W związku z powyższym firma INWATER Sp. z o.o., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.
Przedmiotem zamówienia jest: urządzenie do badania szczelności zaworów zwrotnych i zaworów zwrotnych antyskażeniowych z wykorzystaniem urządzeń odwróconej osmozy.
 
 
 
 
Opis stanowiska do badania zaworów zwrotnych i zaworów zwrotnych antyskażeniowych
 
                      Stanowisko badawcze przez do badania armatury zwrotnej zgodnie z normą PN-EN 1074 – 3:2002. W skład stanowiska wchodzą: zbiornik wody z pompą oraz moduł wykonawczy przedstawiony na rysunku 1. Urządzenie przeznaczone jest do badania zaworów zwrotnych dla parametrów DN25, DN50, DN80 i PN10, PN16, PN25.
 
                                   Urządzenie do odwróconej osmozy RO
Model : RO8000GPD
wyposażenie standardowe: oraz możliwym wyposażeniu dodatkowym
Wydajność
 
               -permeatu
               -koncentratu 
               -wody zasilającej
Dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 10 oC
-   1200 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
-   500 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
-   1700 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
Wydajność
 
               -permeatu
               -koncentratu 
               -wody zasilającej
Dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 oC
-   1800 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
-   750 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
-   2550 l/h przy 75 % odzysku (konwersji)
Ciśnienie robocze
 13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)
Typowy odrzut soli
 95 % do 98 %
Typ membrany
TFC, cienkowarstwowa,   4”x 40” Desal firmy General Electric z USA lub Hydranautics z USA 4 szt
Obudowa membrany
 
ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia – wyjścia 3/8”
Układ
membrany w indywidualnych obudowach
Przewody wysokociśnieniowe
d = ½” z tworzywa sztucznego
Pompa
Nocchi    odśrodkowa, wielostopniowa typ VLR-
Silnik
 
typ NsD,   moc 2,2 kW
               Zasilanie: 380 V, 50 Hz
Rama (opcja)
Ze stali węglowej, malowana
Wymiary urządzenia
 H 133 x 66 x 58 (cm)
Ciężar urządzenia
       70 kg    (z ramą)
Przyłącza-wody zasilającej
               -permeatu
               -koncentratu
- d = 1”
- d = ½”
- d = ½”
Oprzyrządowanie
- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS
 
Lista kompletności urządzenia RO:
- pompa RO - 1 szt.
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl.
- przepływomierz permeatu - 1 szt.
- przepływomierz koncentratu - 1 szt.
- konduktometr TDS oraz LCD - 1 szt.
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt.
 
Charakterystyka panelu sterowania:
- automatyczne płukanie membrany przed i po każdym włączeniu systemu
- automatyczne przemywanie co 300 godzin pracy systemu
- wyłączenie systemu przy braku ciśnienia w sieci
- wyłączenie systemu przy napełnieniu zbiornika permeatu
- jakość wody - przewodność 5-15 S/cm
- odrzut do kanalizacji 25%
- układ do płukania chemicznego - opcjonalnie
 
Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- cena - 70 %
- warunki gwarancji – 10 %
- warunki serwisu – 10 %
- termin dostawy – 10 %
Struktura ceny:
·         koszty nabytych urządzeń,
·         koszty oprogramowania i serwisu,
·         koszty wytworzenia całego przedsięwzięcia.
 
Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
           
 
 
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- datę sporządzenia
- cenę netto
- termin ważności oferty
- warunki i termin płatności
- czas realizacji
- czas obowiązywania gwarancji
 
Termin składania ofert do dnia: 15.07.2012r.
Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2012r
           
Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe. Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Jerzy Hutek tel. 601 712 068
           
Zapraszamy do składania ofert na adres mailowy: jurek@inwater.com.pl, lub adres pocztowy:
ul. Szmaragdowa 4 61-680 Poznań – siedziba firmy
ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań – biuro handlowe
ul. Elizy Orzeszkowej 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki - oddział
 
 
  Ogłoszenie nr 3
 
 
 

               Ogłoszenie o wyborze oferty nr 3

 

 

 

    POWRÓT

 

 

 

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

realizacja: E1-Interactive - strony www