OGŁOSZENIE NR 4 - ROZSTRZYGNIĘTE

 
 
 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja procesów biznesowych firmy "Inwater" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B ” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 POIG "INWATER" Sp. z o.o. informuje podmioty gospodarcze o dokonaniu wyboru oferty na zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz szkoleń specjalistycznych.
Wybrana oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

realizacja: E1-Interactive - strony www